Daylight

ACROPOLIS CONSULTANCY

SZKOLENIA - COACHING - MENTORING

Firma ACROPOLIS CONSULTANCY jest firmą doradczo – szkoleniową przeprowadzającą profesjonalne

 • szkolenia zamknięte
 • coaching
 • mentoring

Nasza praca uwzględnia specyfikę i potrzeby każdego Klienta, a także indywidualne potrzeby poszczególnych grup pracowniczych. Nasze szkolenia mają na celu uzyskanie wzrostu efektywności i konkurencyjności każdej firmy.

Realizujemy szkolenia zamknięte o szerokim zakresie tematycznym. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne zagadnienia, począwszy od zarządzania i rozwoju firmy, jako organizacji, poprzez sprzedaż i budowanie relacji, negocjacje w biznesie czy treningi umiejętności interpersonalnych związane z podnoszeniem kompetencji osobistych.

Realizujemy CYKLE DORADCZE I SZKOLENIOWE OPARTE NA III ETAPACH oraz COACHINGI INDYWIDUALNE, MENTORINGI, a także INDYWIDUALNE PROGRAMY ROZWOJU.

 • I ETAP – zidentyfikowanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • II ETAP – przeprowadzenie cyklu szkoleń
 • III ETAP – mierzenie efektywności i rezultatów szkoleń

Każde ze szkoleń prowadzone jest przez profesjonalnych trenerów – praktyków, certyfikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Nasza firma stawia sobie za cel pomoc i wsparcie w rozwoju kadr managerskich, a także w efektywnym zarządzaniu ludźmi. Jest to bowiem podstawowy czynnik sukcesu w procesie budowania nowoczesnych przedsiębiorstw.

Kierujemy się zasadami etyki, a za największą wartość uznajemy zaufanie. Nasze działania cechuje wysoka elastyczność. Swoją ofertę doradczo – szkoleniową przygotowujemy specjalnie dla każdego Klienta, na podstawie przeprowadzonej wcześniej dokładnej analizy potrzeb.

Staramy się jak najdokładniej ustalić oczekiwania przyszłych uczestników szkolenia i zaproponować najbardziej odpowiedni program.

Zakończenie szkolenia nie oznacza końca naszej współpracy. Przedstawiamy po nim sugestie dalszego trybu nauczania, a także pomagamy przy wyborze najlepszych rozwiązań dla szkolącej się firmy.

Trzy etapy projektu doradczo - szkoleniowego

ETAP I

zidentyfikowanie i analiza potrzeb szkoleniowych

ETAP II

przeprowadzenie cyklu szkoleń zgodnie z misją
i wartościami firmy

ETAP III

ewaluacja, czyli mierzenie efektywności i rezultatów szkoleń

Tematy szkoleń zamkniętych - dedykowanych

PRZYGOTOWANYCH PRECYZYJNIE POD POTRZEBY KLIENTA

 • Misja, wizja i wartości w firmie
 • Efektywna i skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Sprzedaż poprzez budowanie relacji z klientem
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Negocjacje w biznesie
 • Telemarketing – skuteczna sprzedaż przez telefon
 • Merchandising, jako zespół działań sprzedażowych
 • Być liderem – rozwijanie oraz trening umiejętności i postaw przywódczych
 • Budowanie i scalanie zespołu – team building
 • Zarządzanie zespołem
 • Sztuka autoprezentacji
 • Wystąpienia publiczne
 • Retoryka – jak mówić i przemawiać
 • Nowoczesny savoir – vivre w biznesie
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej firmy
 • Kodeks postępowania etycznego w firmie – tworzenie kodeksu
 • Rekrutacje
 • Oceny pracownicze
 • Prawo pracy

Coaching

Proponowana przez nas formuła coachingu – to podejście holistyczne.

Uwzględnia ono fakt, że na nasze zachowania poza nabytą wiedzą i umiejętnościami, ma wpływ system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Równie ważny jest sposób, w jaki zarządzamy emocjami i budujemy relacje z ludźmi.

Każdy z tych czynników może podnieść lub obniżyć efektywność wykonywanej pracy.

Proponowana przez nas formuła procesu coachingowego łączy w sobie dwa nurty coachingowe:

 1. Nurt wg Josepha O’ Connora – Instytut Lambent do Brasil – ICC
 2. Nurt Generative Coaching – wg Roberta Diltsa i Stephena Gilligana – Robert Dilts Strategy Group

Praca podczas procesu coachingowego obejmuje następujące poziomy:

 • zachowania
 • umiejętności
 • wartości
 • tożsamość
 • misja – cel odnoszący się do większego systemu

Coaching jest procesem umożliwiającym dojście przez klienta do celu wyznaczonego przez siebie. Jest procesem doskonalenia kompetencji w określonych obszarach takich jak np.:

 • Budowanie postawy przywódczej
 • Budowanie autorytetu
 • Komunikacja pionowa i pozioma z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Efektywne budowanie relacji
 • Przekształcanie problemów w cele do osiągnięcia
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Automotywacja
 • Motywacja w zespole
 • Organizacja efektywnego kalendarza pracy
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Skuteczne zarządzanie sobą w sytuacjach stresowych

Więcej informacji na stronie elizawojcik.pl

Wybrani Klienci

Wybrane referencje

KONTAKT